protesan
protesan
protesan

Certificări

Societatea PROTESAN SERV SRL este abilitată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ca serviciu extern de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în temeiul Legii 319/2006, conform Certificatului de abilitare nr. 48 din 02.09.2011.

 

 

Societatea noastră este certificată din 2006 în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 pentru următoarele activităţi:
* Prestări servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
* Prestări servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI);
* Distribuţie de echipamente de protecţie şi normative pentru instruirea personalului în domeniul S.S.M şi S.U.

* Cursuri în domeniul securității și sănătății în muncă

 

 

Membrii societăţii, persoane abilitate, deţin o vastă experienţă precum şi solide cunoştinţe legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoştinţe dobândite prin absolvirea unor cursuri de specializare în domeniu, cum ar fi:

 

►MANAGEMENTUL SECURITĂŢII, SĂNĂTĂŢII ŞI RELAŢIILOR DE MUNCĂ
►AUDITUL ŞI EVALUAREA NIVELULUI DE SECURITATE / RISC A SISTEMELOR DE MUNCĂ

►COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

►INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII (80 de ore)
►SPECIALIST COORDONATOR DE SECURITATE LA INCENDIU

ASOCIATIA ROMANA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Societatea noastra este membra a Asociatiei Romane de Securitate si Sanatate in Munca (ARSSM)
 
director web, catalog firme, anunturi, stiri