protesan
protesan
protesan

► Consultanţă / Servicii in domeniul SSM:


-consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca privind prevederile legislatiei in vigoare
-elaborarea documentelor in conformitate cu Legea319/2006:
-tematici pentru toate fazele de instruire
-elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii
-normativul intern pentru acordarea echipamentului de protectie
-instructiunile proprii de securitatea muncii
-planul de prevenire şi protecţie
-atributiile pe linie securitatii si sanatatii in munca pentru toate categoriile de personal
-efectuarea instruirii introductiv generale
-cercetarea accidentelor de munca
-executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol de accidentare si imbolnavire profesionala

Consultanţă /Servicii in domeniul SU (PSI):


-consultanta si servicii pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca 
-elaborarea documentelor in conformitate cu Legea307/2006
-stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
-actele de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc  raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor
-tematici pentru toate fazele de instruire
-organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca
-efectuarea instructajului introductiv general
-executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor
-efectuarea de exercitii practice
-intocmirea planurilor de evacuare în caz de incendiu
-intocmirea planului de interventie in caz de incendiu


► Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională:

 

Obligativitatea evaluării riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională la locurile de muncă decurge din legislaţia actuală în domeniu (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG 1425/2006) care a fost armonizată cu legislaţia Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea în muncă.

 

Etapele evaluării:

Stabilire  temă

Constituire echipă

Alegerea metodei de evaluare

Delimitarea şi definirea locului de muncă

Identificarea riscurilor

Evaluarea propriu-zisă (cuantificarea nivelului de risc)

Analiza evaluării pentru stabilirea priorităţilor

Acţiuni prioritare pentru eliminarea stărilor cu pericol

Elaborare plan de prevenire şi protecţie  cu termene şi responsabilităţi

*****************************************************************

 

PENTRU ORICE INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI  !

director web, catalog firme, anunturi, stiri