protesan
protesan
protesan

 

   ► Distribuţie de normative şi materiale de instruire în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Situaţiilor de Urgenţă:

-legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
-colecţia de acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă;
-fişe de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă;
-fişe individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă;
-semnalizare de securitate conform Hotărârii de Guvern nr. 971/ 26.07.2006, pe    suport autocolant, PVC sau tablă;
-truse de prim ajutor;
-instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate a muncii;
-formulare tipizate;
-registre;
-taloane  şi autorizaţii de lucru.

Furnizor autorizat : Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii

Revista Obiectiv

 

 ► Distribuţie de echipamente de protecţie:

-încălţăminte de protecţie;
-îmbrăcăminte de protecţie;
-mănuşi de protecţie;
-echipamente pentru lucru la înălţime;
-echipamente pentru protecţie respiratorie;
-echipamente pentru protecţia capului;
-echipamente pentru protecţia vederii.

Pentru comenzi şi oferta completă, vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon:
 
Centrala: 0268/318 045;    0268/316 817;    0372/755524

Mobil:       0733/008 048

Fax:         0268/318 046

Echipamente de protectie

director web, catalog firme, anunturi, stiri